Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Telefon: 3675 2811

E-mail: jns@jns.dk

​Historie

René Kjærsgaard Nielsen​

Den 1. februar 2013 tiltræder René Kjærsgaard-Nielsen som administrerende direktør.

René blev født i Ålborg d. 19 februar 1953. ​

Han er uddannet civilingeniør, og har tilbragt det meste af sit arbejdsliv i ingeniør- eller byggevirksomheder.

René har bl.a. været ansat 18 år hos Grontmij (det hedengangne Carl Bro) med 10 års internationalt virke, og senest 10 år i betonelement virksomheden Spæncom A/S, hvor han indtil december 2012 var administrende direktør, ligesom han var formand for brancheorganistationen Dansk Beton.

Bjarne Kjær

​Den 1. april 2011 blev Bjarne Kjær udnævnt til Administrerende Direktør

Bjarne Kjær blev født d, 5. juni 1958. Udlært som tømrer i 1978 og startede efter endt soldater tid som tømrersvend i A/S Julius Nielsen & Søn d. 2. juli 1979. Avancerede til formand for derefter at blive konduktør d. 12 marts 1991

​Blev siden tømrermester og aktionær i A/S Julius Nielsen & Søn i 1993 og var en kort periode bestyrelsesformand, for derefter at overtage posten som Administrerende Direktør i firmaets fire selskaber.

Den 31. januar 2013 fratrådte Bjarne Kjær som Administrerende Direktør, for igen at hellige sig sine kunder, og arbejdet som tømrermester i A/S Julius Nielsen & Søn

Mogens Madsen

​I 1998 blev Mogens Madsen udnævnt til Administrerende Direktør. Mogens Madsen blev født den 8. juli 1948, udlært som Tømrer og kom til A/S Julius Nielsen & Søn den 4. januar 1971 som tømrersvend, formand og fra den 1. januar 1985 som Konduktør. Fra 1991 i forbindelse med generationsskiftet blev Mogens Madsen Tømrermester og aktionær i A/S Julius Nielsen & Søn. Mogens Madsen var fra 1991 til 1998 Bestyrelsesformand i aktieselskabet.

​ I 1998 købte A/S Julius Nielsen & Søn Holding ejendommen Landlystvej 42 af A/S Finansselskabet Julius Nielsen & Søn for den 11. marts 1999 at opkøbe hele Finansselskabet, hvorefter firmaets navn igen kunne blive: A/S JULIUS NIELSEN & SØN.

Den 31. marts 2011 fratrådte Mogens Madsen som Administrerende Direktør.

Kaj Christiansen

​I 1959 blev Kaj Christiansen ansat i Julius Nielsen & Søn. Kaj Christiansen blev født den 7. november 1935 i Bjergsted sogn ved Jyderup. Han blev udlært som tømrer i 1955, hvorefter han den 14. april 1959 kom til A/S Julius Nielsen & Søn, hvor han først arbejdede som tømrersvend. Den 12. december 1969 blev han Konduktør og senere Tømrermester. Den 9. juni 1982 blev Kaj Christiansen Direktør for firmaet for herefter den 1. april 1985 at blive Administrerende Direktør for A/S Julius Nielsen & Søn. Kaj Christiansen blev optaget i Københavns Tømrerlaug i 1976. I 1983 blev han bisidder i Lauget for i 1986 at blive Viceoldermand. I 1996 

​blev Kaj Christiansen Oldermand i Københavns Tømrerlaug. Kaj Christiansen havde mange tillidshverv, blandt andet Formand for Fagkomiteen og Svendeprøvekommissionen ved Københavns Tekniske Skole. I 1991 blev A/S Julius Nielsen & Søn på grund af forestående generationsskifte ændret til flere selskaber. A/S Finansselskabet Julius Nielsen & Søn, som bestod af de tidligere aktionærer. A/S Julius Nielsen & Søn Holding, som består af den nuværende aktionærkreds. Dette firma ejer A/S Julius Nielsen & Søn af 1991, som herefter er det producerende selskab. Kaj Christiansen afgik ved døden 27. september 1998.

Knud Hansen

​I 1942 blev Knud Hansen ansat i Julius Nielsen & Søn. Knud Hansen blev født den 16. marts 1910 i et udpræget arbejderhjem i Kongens Lyngby, hvor der var 11 børn. Hjemmet var en to værelses lejlighed. Hans far var Kusk og hans moder havde i lejligheden en lille rulleforretning. Han kom i lære som tømrer 14 år gammel, efter 2½ år gik hans lærermester fallit, herefter arbejdede han som forbundter. I 1928 blev han dog udlært som tømrer. På grund af den store arbejdsløshed i disse år, rejste han til Frankrig. I 1930 vendte Knud Hansen hjem til Danmark, hvor han i 1931 blev gift med Selma. Han arbejdede som tømrersvend, men begyndte i 1937 at læse til Konstruktør, hvilket blev afsluttet i 1941.Herefter fortsatte han sin uddannelse til Teknikum Ingeniør. I 1942 blev Knud Hansen ansat i Julius Nielsen & Søn. I 1953 blev han medindehaver af firmaet for 

den 31. december 1964 at blive eneindehaver. Firmaets kontor blev i 1966 flyttet til Valby Langgade, hvor det forblev til firmaet med både

​ kontor og værksted i 1980 flyttede til Landlystvej i Hvidovre. Julius Nielsen & Søn blev den 31. maj 1968 omdannet til Aktieselskab og ændrede navn til A/S Julius Nielsen & Søn. Knud Hansen var Oldermand i Københavns Tømrerlaug fra 1970 til 1979 og blev senere udnævnt til æresmedlem. Han var vurderingsmand for Bikuben, Københavns Brandforsikring og Tryg Forsikring, tilsynsførende ved Københavns Broer og Bolværker. Formand for Tømrerfagets Fællesudvalg og Tømrerfagenes Efteruddannelse, Bestyrelsesmedlem og næstformand i Håndværkerforeningen i København. Knud Hansen var Ridder af Dannebrog og modtog den Italienske fortjenstorden. A/S Julius Nielsen & Søn blev ledet af Knud Hansen som Administrerende Direktør til 1985, hvor Knud Hansen afgik, men fortsatte som bestyrelsesformand til 1990. Knud Hansen afgik ved døden den 5. marts 1999.

Georg Strigel Nielsen

​I 1911 blev Julius Nielsens søn Georg Strigel Nielsen optaget i firmaet. Tømrermester Julius Nielsen blev ændret til Julius Nielsen & Søn. Georg Strigel Nielsen blev født den 17. april 1888 i Valdemarsgade nr. 12, som også på dette tidspunkt var firmaets kontor adresse, med værksted i Gerdasgade i Valby. Han blev i 1915 gift med Marie-Louise Holmer, sammen fik de 4 børn. Georg Strigel Nielsen blev i 1935 medlem af Københavns Tømrerlaug. Han var fra 1945 til 1947 Viceoldermand, og fra 1949 til 1959 Oldermand i Københavns Tømrerlaug, for i 1959 at blive æresoldermand. Den 31. marts 1948 blev Georg Strigel Nielsen Ridder af Dannebrog for den 22. august 1972 at blive Ridder af Dannebrog af 1. grad. Han var fra 1951 til 1959 bygningskyndig Direktør i Grundejernes 

​Hypotekforening, medstifter af Landssammenslutningen af Tømrermestre i Danmark, Teknisk Konsulent og vurderingsmand for Privatbanken og Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864.Medlem af bestyrelsen for Københavns Ejendomsselskab, Frantz Howitz legatfond, Tilsynsrådet i Grundejernes Hypotekforening, Taxationskommissionen i henhold til Københavns Byggelov samt formand for Indenrigsministeriets vurderingskommission. Firmaet havde indtil 1943 kontoradresse på Søndermarksvej 1 og fra 1944 i Fortunstræde 4, i 1945 flyttede firmaets værksted til Egegårdsvej i Rødovre. Georg Strigel Nielsen ledede firmaet til 1964 og afgik ved døden i 1976.

​Julius Nielsen

​Julius Nielsen blev født den 25. december 1846 i Hillerød som søn af Regiments Dyrlæge, Krigsraad Frederik Nielsen, som også var Ridder af Dannebrog og ansat ved det daværende Kongelige Stam Stutteri. Efter endt skolegang på Frederiksborg Realskole var det meningen, at han skulle være dyrlæge, og han kom i lære ved stutteriet i 1861.I 1859 blev genopførelsen af det nedbrændte Frederiksborg Slot påbegyndt, dette byggeri optog ham så meget, at det gav ham lysten til at skifte til byggefaget, i 1862 kom ham i lære hos tømrermester Unmach, som var betroet tømrerarbejdet ved slottets genopførelse. Julius Nielsen blev udlært i 1866 og 

​havde herefter skiftende jobs som tømrer, indtil han den 1. december 1874 løste borgerbrev som tømrermester. I de følgende år

løste Julius Nielsen mange byggeopgaver, blandt andet kan nævnes: Krudtmagasiner på vestfronten, Frihavns Kirke, Frederiksberg Realskole, Frøken Ahlers Skole, Provinsarkivet, Godsbanegården, Valby Gasværk og Elektrisk Station i Gothersgade, samt den første opgave for KTAS i Nørregade i 1908. I 1878 blev Julius Nielsen gift med Anna Marie Petersen datter af Professor Arkitekt Ove Petersen, som blandt andet sammen med Etatsraad Dahlerup tegnede Det Kongelige Teater og Dagmar Teatret. Julius Nielsen og hustru fik 6 børn, hvoraf den ene Georg senere fremgår af firmaets historie. Julius Nielsen var æresmedlem af Københavns Tømrerlaug samt Ridder af Dannebrog. Julius Nielsen døde i 1937 over 90 år gammel

​Udpluk af Historiske Reference

1882 - 1905​

1882

1883

1885

1887

1890

1891

1892

1893

​Nakskov Roesukker Fabrik

3 første slagtehuse på Kvægtorvet

Schneekloths Skole

Sekundløjtnantskolenpå Kronborg

Ridehuset på Amager Fælled

Gedser Toldbygning

Hovedbrandstationen i København

Gladsaxe Fortet

1893

1899

1900

​1900

1901

1902

1902

1902

Ingeniørkasernen Vognmandsmarken

Forchhammervej´s Skole

Hellerup Kirke

Kvægtorvet Øxnehal

Østerbro´s Brandstation

Sølyst Klampenborg Kuskebolig

Valby Gasværk Kedelhus - Maskinhus

Forchhammervej Kirke

1902

1902

1903

1903

1904

1904

1904

Kronborg Kronværksbroen

Tuborg nyt bryghus og svalehus

Gedser Lokomotiv hal

Bispebjerg Kirkegårds Kapel

Rådhushaven Pavillion og lysthus

Sølyst drivhuse

Galle & Jessen oplagsskur

1906 - 1916

1906

Ny Tøjhus Administrationsbygnin

​1906

Rigshospitalet Operationsbygning,

Køkken og vaskeri, Fødsels- og

plejebygning, Patologi- og Farmakologibygning

1907

1907

Regensen tilbygning

Østre Gasværk tjærebassin

​1907

De første arbejder for K.T.A.S

i Nørregade. Vi går der stadig -

nu hedder det Tele Danmark

1908

1909

1909

​1910

1910

1911

1911

1911

​Tivoli svingkarrussel og vandrutchebane

Klampenborg væddeløbsbane

Erimitagen Væddeløbsbanen og tribune

D´Angleterre Kongens Nytorv

Jægersborg Kaserne 3 barakbygninge

Smørum Kirke tagværk

Serum Instituttet Amager Boulevard

​Barakker på Jægersborg Kaserne

1911

1913

1913

1913

1913

1914

1915

1916

Akademisk Boldklub Tagensvej

Tårnby Kirke Tagværk

Kvægtorvet kreaturstalde

Amagertorv Landmandsbanken

Lagerkælder Tuborg

Nordisk Livsforsikring Grønningen

Kornsilo Tuborg

Ottiliavej Møllestensfabrik

1917 - 1949

1917

1917

1918

Avedøre 3 hangarer

Østre Alle Idrætsparken ståtribune

Landbohøjskole

1919

Godsbanegården midlertidig

toldkammerbygning

1920

1922

1925

Udstillingsbarak til Lille i Frankrig

Strandboulevarden Skole

Havnegade 37 De Forenede Papirfabrikker

1926

1929

1930

1931

1931

1933

1935

1936

Børnehjem Umanak Grønland

Transformator Hus Sukkertoppen Grønland

KTAS Hellerup Central

Stormgade National Museet plankeværk

Carl Jacobsen´s Sukkerraffinaderier

Klampenborg Station ventesale

Hafnia Hånd i Hånd Holmens Kanal

KTAS Central Rødovre

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

Jægersborg Kaserne

DSB Østerport Station ventesal

Rosenborg Slot toilet og Atelierbygning

Polititorvet marketenderi

Ordrup Station udvidelse

Almegårdslejren Bornholm

DSB Centralværksteder udvidelse

Skovlunde Flyveplads Hangarer

A/S JULIUS NIELSEN & SØN​

Markstykkevej 16

​2610 Rødovre


​​Telefon:
3675 2811

​CVR: 35413480​​

E-mail: jns@jns.dk