Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Telefon: 3675 2811

E-mail: jns@jns.dk

Elavo gulvssystem

ELAVO gulvet leveres i to typer: Ställverks- og Datagulvet.

Se også dette link 

http://www.elavo.se/site/se/pages/bergh

 • Ställverks gulvet er en meget flexibel konstruktion.
 • Gulvpladerne ligger løst på stativet, hvorved det er let at løfte, for at arbejde under gulvet.
 • ​Stativet er udført af rektangulære rør i varierende dimensioner, støtteben kan justeres +/- 25 mm

Fordelen ved dette gulv er at det kan tåle store belastningsvægte, samt at afstanden imellem benene kan være 120 cm, hvilket giver høj frihed ved fremføring af ventilation og andre forsyninger under gulvene.

Gulvet leveres i højder efter ønske..

Datagulvet er et tradiotionelt hævet gulv med afstand på 60 cm imellem benene.

Gulvet er ikke beregnet til store belastninger. Gulvet leveres i højde efter ønske..

Begge gulvtyper kan leveres som ledende gulve og naturligvis med belægninger efter ønske

​Ställverksgolv

Elavo ställverksgolv är en flexibel konstruktion. Golvplattorna ligger i löst förband på stativet, lyftes lätt vid service under golv. Stålstativ av förzinkade rektangulära rör, 40 x 80 mm medger alternativ uppställning

av utrustning. Förzinkade stödben med justermån +/- 25 mm.

​Elavo golvsystem uppfyller ställda krav på ställverksgolv och datagolv enligt BFS 1990:28 (med hänvisning till SIND-FS-1978:6) och enligt SS 4362101 samt rekomendationer i ASDA 3:1.51 (Arbetsgruppen för Säkerhet vid Databehandling).

Ställverksgolvs uppbyggnad

 1. Bottenplattans form ger stödbenet full anläggningsyta trots ojömnheter i undergolv.
 2. ​Stödbenskronan skruvas i bärbalken.
 3. Montagevinkeln fäster upplagsbalken vid bärbalken (ingen svetsning).

​Uppställning av ställverksfack

Alternativ placering av utrustning på uppställningsbalkar.​

​​Uppställning av fack vinkelrätt mot upplagsbalkar (kortsida).

​Uppställning av fack parallellt med upplagsbalkar (långsida).

Demontering av golvstråk

​​

 1. Tag bort golvplattor.
 2. Skruva loss upplagsbalkan från montagevinklarna.
 3. Lossa den demonterbara bärbalken från stödbenskronan.

Demontering av golvstråk som löper parallellt med upplagsbalken.

Demontering av ett golvstråk som löper vinkelrätt mot upplagsbalken.

Demonterbara golvstråk projekteras enl önskemål.

Datagolv - Stativ

För lätta laster och låga höjder, från 80 mm till 500 mm färdig golv höjd. Fristående stödben i förzinkat stål limmas eller skruvas i underlaget. Den på topplattan placerade brickan av halvledande plast fixerar golvplattans läge i förhållande till stödbenet, samtidigt som den dämpar stegljud.

 1. Höga golv, över 500 mm FGH, stabiliseras genom att förbinda stödbenen med stringers, typ snäpp-in, vilka monteras/demonteras utan verktyg.
 2. Skruvens längd tillåter en juster mån på +/- 25 mm

​​​

Vid tunga laster i kombination med höga höjder rekommenderar vi Elavo ställverksgolvstativ.

Golvplattans uppbyggnad

Golvplattan är uppbyggd av en 38 mm högdensitetsspånskiva. Den är lättbearbetad och har goda
hållfasthetsegenskaper. Med ytbeläggning av en antistatisk matta uppfyller golvet de elektrostatiska
egenskaper som de flesta större datorleverantörer kräver. Golvplattan finns också i ett halvledande
utförande vilket uppfyller svenska Televerkets krav.

 1. Slityat
 2. Kärna av högdensitetsspånskiva
 3. Aluminiumfolie
 4. Kantlist av stötupptagande plast

Golvplattan kan förses med ventilationsgaller.​

Tillbehör

Plattlyftare, trappor, inklädnader, räcken, ramper, uttagsbrunnar, kabelgenomföringar, förstärkta stråk för tunga transporter och uppställningsplatser för transformatorer.

Skötselanvisningar för Elavo installationsgolv

​Till varje levererat installationsgolv medföljer plattlyftare och vägghållare med skötselinstruktion.

Vid upptagande av golvplattor skall plattlyftaren användas. Skruvmejslar, knivar och dylika föremål får ej användas då dessa skadar golvplattans kanter.

​​

Elavo installationsgolv är i standardutförande dimensionerat för en utbredd last av

5000 N/m2.

Vid demontering av golvplattor:

 • ELAVO ställverksgolv - Stativets stabilitet påverkas ej.
 • ELAVO datagolv - Stativ utan stringers får sin sidostabilitet mot angränsande ytor, försiktighet måste därför iakttagas.

​​​​​

Lämna ej lokal med demonterade golvplattor utan att markera med varningsskylt

eller avskärma området. Transport av tyngre enheter skall ske på transportplåtar och på förstärkta golvytor. Vid tveksamhet kontakta fabriken.

Rengöringsinstruktion

Torka endast golvet med en lätt fuktad trasa. Erfordras tilsats av tvättmedel skall ett alkaliskt medel användas.

Golvet får ej vattenbegjutas då risk finns att vatten kan tränga ner mellan golvplattorna. Följ mattillverkarens rekommendationer vid bruk av polish.

A/S JULIUS NIELSEN & SØN​

Markstykkevej 16

​2610 Rødovre


​​Telefon:
3675 2811

​CVR: 35413480​​

E-mail: jns@jns.dk