Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Telefon: 3675 2811

E-mail: jns@jns.dk

Vi tror på at et godt arbejdsmiljø bidrager til  gode resultater såvel kvalitet som økonomi.


Et godt arbejdsmiljø har en høj prioritet hos A/S Julius Nielsen og søn. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er med til at forebygge arbejdsulykker,  nedslidning samt sikre en høj kvalitet i vores arbejde.


Vi gransker arbejdsmiljøet i alle processer. Alt arbejde bliver risikovurderet og dokumenteret i vores proces APV.

Vi tager højde for nedslidning og belastningsskader, når vi planlægger byggeopgaverne, bl.a. ved anvendelse af ​hjælpemidler, hvor det er teknisk muligt.

Bygherren kan få detaljeret dokumentation af vores arbejdsmiljøindsats i form af arbejdsprocesvurderinger, som bliver udarbejdet på alle  byggesager.

Vores Arbejdsmiljøleder gennemfører stikprøvevise interne audits på vore byggepladser . Her gennemgås ​arbejdsmiljøet for såvel egne ansatte samt ​andre håndværksgrupper ​på byggepladsen, hvis vi er hovedentreprenører på opgaven.
 

Hvis det mod forventning viser sig, at forholdene ikke er i orden, udarbejdes der fotoregistrering og forslag til udbedring med angivelse af tidsfrister for disses gennemførelse.

På byggesager hvor vi af bygherre er bleven pålagt om at sikre byggeherrens forpligtigelser for plan for sikkerhed og sundhed (PSS) som en del af vores ydelse, gennemføre vi ligeledes Mønsterrunderinger som dokumenteres.

A/S Julius Nielsen og søn ønsker at spille en rolle i byggebranchens arbejdsmiljøindsats.Det sker bl.a. via deltagelse i erfagrupper, både i regi af Dansk Byggeri , samt mere specifikt i Træsektionen under samme.

Vores mål for arbejdsmiljøet hos A/S Julius Nielsen og søn

  • ​Fremme en høj standard for sikkerhed og sundhed for alle medarbejdere på arbejdspladsen.
  • ​Løbende forbedre arbejdsmiljøet ved bl.a. at nedbringe antallet af skader og arbejdsrelateret sygdom.
  • ​Integrere arbejdsmiljø i virksomhedens beslutninger og processer.
  • ​Motivere og uddanne medarbejdere til at medvirke og tage ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på alle niveauer i organisationen.
  • ​Minimere usikre handlinger ved at tilskynde til en sikkerhedskultur og arbejdsmiljøbevidst adfærd.
  • ​Engagere medarbejderne i procesforbedringer som fremmer sikkerhed og sundhd.

Vi tilskynder endvidere den enkelte medarbejder til at tage et fagligt ansvar for det udførte arbejde og til at udvise respekt over for kunder, rådgivere og egne kolleger. For os hænger menneskelige og faglige værdier tæt sammen. Vi ønsker at blive set som en ordentlig og redelig virksomhed, også når det gælder arbejdsmiljø.

A/S JULIUS NIELSEN & SØN​

Markstykkevej 16

​2610 Rødovre


​​Telefon:
3675 2811

​CVR: 35413480​​

E-mail: jns@jns.dk